خانم باغی

عنوان پروژه : تراس 
متراژ پروژه : ۳ متر مربع
محل پروژه : تهران – فرمانیه
کارفرما : سرکار خانم باغی
اجرای این پروژه شامل یک میز تاشو و دو نیمکت در چیدمان می باشد 
به دلیل عرض کم تراس از میز تاشو با عرض ۴۵ سانت استفاده شده است