خانم دکتر دری

عنوان پروژه : تراس گاردن
متراژ پروژه : ۳۰ متر مربع
محل پروژه : تهران – نیاوران
کارفرما : خانم دکتر دری
دراین پروژه از بیشتر المان ها جهت استفاده بهتر و لذت بیشتر کارفرما استفاده شده است، جداره نمای ساختمان 
با پوشش گیاهان تا حد زیادی مسدود شده تا حریم داخلی تراس حفظ شود، به همین منظور از فلاورباکس خطی
و پرگولا استفاده شده است .   
استفاده از بتن اکسپوز به عنوان یک متریال سرد در کنار چوب ترمو حس تعادل را در مجموع القاء می کند .
نشیمن کار شده ترکیبی از بتن اکسپوز و چوب ترمو بوده و ظرفیت ۱۰ نفر را تامین میکند . یک آبنما از جنس 
بتن اکسپوز با مخزن اصلی شیشه ای در پاسیو تعبیه شده است . در فلاورباکس ها سیستم زهکشی جهت خروج
آب های زائد کار شده و آبیاری گیاهان با سیستم آبیاری قطره ای صورت می گیرد .