پروژه هاکوپیان

عنوان پروژه : طراحی و اجرای فروشگاه هاکوپیان
متراژ پروژه : ۳۰۰ متر مربع 
محل پروژه : قزوین – پونک 
کارفرما :شرکت هاکوپیان 
فروشگاه هاکوپیان واقع در پونک قزوین در دو طبقه طراحی و اجرا شده است. سقف پروژه با پوشش داخلی کناف و در
برخی قسمت ها با تایل های ۶۰*۶۰ اجرا شده است .