• پروژه ایران مال
  • عنوان پروژه: اجرای پروژه ایران مال
  • محل پروژه: تهران، بزرگراه شهید خرازی
 

اجرای ۱۲۰۰ متر مربع بتن اکسپوز در مجتمع ایران مال ،

استفاده از پانل های ابعاد ۶۰*۱۲۰ سانتمیتر در پروژه