آقای باغخانی

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی

طراحی و اجرای معماری و معماری داخلی

استفاده از متریال چوب ترمو و سنگ در نمای ساختمان و ایجادی نمایی مدرن، زیبا و چشم نواز