پروژه ایران مال

اجرای ۱۲۰۰ متر مربع بتن اکسپوز در مجتمع ایران مال

استفاده از پانل های ابعاد  ۶۰*۱۲۰ سانتمیتر در پروژه

بتن اکسپوز پیش ساخته چگونه است؟

پروژه سعادت آباد ۲

استفاده از بتن اکسپوز در معماری داخلی در حین سادگی زیبایی چشم گیری به کار میدهد

خانم دکتر دُری

توضیحات :
طراحی تراس سبز با چوب ترمو و بتن اکسپوز
اجرای پرگولا و ساخت فلاور باکس ها با سیستم زهکشی و خروج آبهای مازاد