مبلمان فضای باز

خانم باغی

توضیحات :
اجرای نیمکت و میز تاشو تراس با فریم فلزی رنگ کوره و پوشش چوب ترمو فنلاند

خانم دکتر دُری

توضیحات :
طراحی تراس سبز با چوب ترمو و بتن اکسپوز
اجرای پرگولا و ساخت فلاور باکس ها با سیستم زهکشی و خروج آبهای مازاد