آموزش و نگه داری و آبیاری روف گاردن

آموزش و نگه داری و آبیاری روف گاردن

آموزش و نگه داری و آبیاری روف گاردن

آبیاری در روف گاردن شبیه به آبیاری فضای سبزاست، هرچند در بعضی از روف گاردن ها متفاوت می باشد، نوعی آبیاری که فرایند ذخیره سازی آب باران در لایه های زه کشی است، مقدار کمی در بستر کاشت باز می گردد و مابقی آن به صورت مازاد تخلیه می شود.

نیاز آبیاری روف گاردن بستگی به نوع گیاهان واقلیم منطقه  مشخص می کند. سامانه ی آبیاری هم متنوع می باشد و بستگی به:

 • نوع طراحی روف گاردن
 • اقلیم شهر
 • انواع سازه ساختمان
 • بودجه واعتبار
 • تمایل داشتن مالکان ساختمان
 • عایق کاری روف گاردن

وجود گیاهان، لایه زهکشی وبستر کاشت به عنوان نوعی از  عایق حرارتی عمل می کنند، نیاز به عایق کاری اضافی نیست، با تحقیقات انجام شده نشان می دهد که  روف گاردن های عایق کاری نشده  نیاز به تاسیسات گرمایش وسرمایش را کاهش می دهند.

عایق رطوبتی  به روش های مختلفی است که روش سنتی آن همان قیرگونی نام دارد .به راحتی در هر شهری یافت می شود . ایزوگام روش جدید تر قیرگونی است که امروزه بسیار رایج می باشد. با حرارت دادن به رول های ایزوگام ،آنها را به سطح مورد نظر می چسبانند.نصب آن با سرعت بالایی انجام میشود وآلودگی برای محیط ندارد.مانع از هدر رفتن انرژی داخل ساختمان میشود.

دو روش آبیاری در روف گاردن و دیوار سبز

 1. آبیاری دستی
 2. آبیاری قطره ایی

انتخاب نوع آبیاری مهم نیست ولی زمان خاصی را برای آبیاری باید در نظر گرفت، هیچگاه در وسط روز گیاهان را آبیاری نکنید  زیرا باعث پژکرده شدن آنها می شوید، از ۳ساعت بعداز طلوع خورشید تا ۳ساعت قبل از غروب خورشید زمان مناسبی برای آبیاری نیست، بهنرین زمان آبیاری در مکان های خشک عصر است، قبل از تبخیر شدن فرصت جذب رطوبت بیشتری برای گیاهان وجود  دارد.

از مزایای آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به گیاهان است، این سیتم بخاطر کاربرد موثر آب مزایای اقتصادی منحصر به فرد است.

از معایب این سیستم هزینه ی بالای اقتصادی آن است ودیگر گرفتگی قطره  چکان های در صورت شور بودن آب می باشد.

نگهداری فضای سبز :

گیاهانی که کاشته می شود باید توسط یک کارشناس گیاهان زینتی وبا توجه به شرایط منطقه انتخاب شود،تا تحمل گرما وسرمای آن منطقه را داشته باشند.

رشد علفهای هرز چالش دیگر روف گاردن هاست، هرچند که رشد علفهای هرز نسبت به باغهای زمینی در روف گاردن ها کمتر است، ولی باز هم باید زمین را از علفهای هرز پاک کرد.

علاوه برآن خاکی را که در آن گیاه کاشته می شود بسیار مهم است ، باید این نکات را رعایت کرد.

بعضی افراد برای کاهش هزینه ها از کارشناسان کمک نمی گیرند وخودشان اقدام به انجام این کار می کنند.در بیشتر مواقع گیاهان رشد خوبی ندارند وبعداز مدتی خشک می شوند.

بافت خاک وقابلیت نفوذ در خاک :

 • از نظر قابلیت نفوذ آب در خاک سیستم آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی دامنه ی وسیع تری دارد.
 • سنگ وسنگریزه در خاک، میزان سنگریزه در خاک بسته به نوع نباتات شامل گیاهان زراعی وباغی باهم فرق دارند، با تعیین شیوه ی آبیاری  از جمله روش آبیاری قطره ای وبارانی می توان از این اراضی استفاده نمود.
 • شوری،آهک وگچ: تناسب زمین ها از نظر شوری، آهک وگچ برای گیاهان باغی برای سیستم آبیاری تحت فشار نیاز به بررسی دارد.